معرفی شرکت

شرکت مهندسی اردیبهشت مهرازان (با مسئولیت محدود)


مشاور معماری، شهرسازی و میراث‌فرهنگی
شماره ثبت ۴۱۲۳۹۱
شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۳۷۶۲۳

دارای رتبه سه ساختمان‌های مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی، نظامی
رتبه سه طراحی شهری
عضو جامعه مهندسان مشاور ایران

همکارانی از گروه‌های معماری و شهرسازی و مرمت که سال‌ها با هم در حوزه معماری، شهرسازی و میراث‌فرهنگی مشغول به مطالعه و طراحی و اجرا بودیم، گرد هم آمدیم و دفتر اردیبهشت مهرازان را در اردیبهشت سال ۱۳۹۰  تاسیس کردیم. شرکت به طور رسمی در تاریخ ۱۲ شهریورماه ۱۳۹۰ به نام شرکت مهندسی اردیبهشت مهرازان ثبت شد.


مدیرعامل و رییس هیئت‌مدیره: نگار جوکار، کارشناس ارشد طراحی شهری، متولد ۱۳۶۲
عضو هیئت‌مدیره: زهره جوادیان، دکترای معماری، ۱۳۵۷

همکاران:


حمیده فرهمندیان، دکترای شهرسازی، متولد ۱۳۶۱
کیوان کیوانی بروجنی، کارشناس سازه، متولد ۱۳۵۳
سعید منتظری، کارشناس سازه، متولد ۱۳۵۴
علیقلی محمدی، کارشناس ارشد سازه، متولد ۱۳۵۳
اشکان رضائیان جم، کارشناس ارشد سازه، متولد ۱۳۶۴
جواد مهدیزاده، دکترای جامع‌شناسی، ۱۳۲۴
سمیرا کاظم‌پور، کارشناس مرمت ابنیه، متولد ۱۳۶۲
میلاد سروش، کارشناس معماری، متولد ۱۳۶۲
منصوره بیات، کارشناس ارشد معماری، متولد ۱۳۶۱
محسن مهرجو، کارشناس ارشد تاسیسات مکانیک، متولد ۱۳۶۲
ایمان علیزاده، کارشناس ارشد تاسیسات مکانیک، متولد ۱۳۶۲
علیرضا ارکانی، کارشناس ارشد تاسیسات الکتریکی، متولد ۱۳۶۲
فردین آژغ، کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، متولد ۱۳۶۷
زهرا منفرد، کارشناس معماری، متولد ۱۳۷۱
حدیث مفاخری، کارشناس معماری، متولد ۱۳۷۵