اخبار

آگهی درخواست همکاری
به تاریخ ۱۹-۱۱-۱۳۹۹

شرکت مهندسین مشاور مهرازان مشاور معماری، شهرسازی از فعالین در حوزه معماری، شهرسازی که تمایل به فعالیت و همکاری در مشاور مهرازان را دارند درخواست می‌نماید فرم همکاری ذیل را تکمیل نمایند.

• قابل توجه متقاضیان همکاری با مشاور مهرازان:
پس از بررسی رزومه ها ، در صورت کسب امتیاز لازم از سوی مدیریت منابع انسانی برای انجام مصاحبه با متقاضیان تماس گرفته می شود.
تکمیل فرم همکاری برای مهندسین مشاور مهرازان تعهدی ایجاد نمی‌کند.
تقاضای همکاری فقط با تکمیل اطلاعات شما در وب سایت رسمی مشاور مهرازان انجام می‌گیرد.
مطالب مندرج در سایر وب سایت‌ها و نشریات کاریابی و استخدامی به هیچ وجه مورد تایید مشاور مهرازان نیست.
مهندسین مشاور مهرازان با متقاضیان از طریق پیامک یا ایمیل تماس نمی گیرد. لطفا به این گونه تماس ها پاسخ ندهید.ارتباط مشاور با همکاران صرفا از طریق تماس تلفنی خواهد بود.

• مشخصات همکار مورد تقاضا در دیسیپلین معماری:
مسلط به نرم‌افزارهای REVIT، AUTOCAD، ۳DSMAX
آشنا به مفاهیم و مبانی معماری و شهرسازی
آشنا به امور اداری شرکت‌های مشاور
متعهد و مسئولیت‌پذیر

آگهی درخواست همکاری
به تاریخ ۱۷-۰۴-۱۳۹۸

آگهی استخدام حسابدار
شرکت اردیبهشت مهرازان در نظر دارد یک نفر خانم کمک حسابدار با سابقه حداقل دو سال و یا کمتر برای انجام امور اداری و حسابداری شرکت با توانایی های زیر به کادر اداری خود اضافه نماید:
۱-توانایی کار با نرم افزارهای مالی
۲-تسلط به مبانی ICDL و کار با اینترنت
۳-آشنایی بر روند اداری سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان تامین اجتماعی و انجام مراجعات اداری آن
۴-توانایی برقراری ارتباط در کار گروهی

آگهی درخواست همکاری
به تاریخ ۲۰-۰۱-۱۳۹۸

شرکت مهندسین مشاور مهرازان مشاور معماری، شهرسازی و میراث‌فرهنگی، دارای رتبه سه ساختمان‌های مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی، نظامی دارای رتبه سه طراحی شهری از  کلیه فعالین در حوزه معماری، شهرسازی و میراث‌فرهنگی که تمایل به فعالیت و همکاری در مشاور مهرازان را دارند درخواست مینماید فرم همکاری ذیل را تکمیل نمایند.

قابل توجه متقاضیان همکاری با مشاور مهرازان:

پس از بررسی رزومه ها ، در صورت کسب امتیاز لازم از سوی مدیریت سرمایه انسانی برای انجام مصاحبه با متقاضیان تماس گرفته می شود.
تکمیل فرم همکاری برای مهندسین مشاور مهرازان تعهدی ایجاد نمی‌کند.
تقاضای همکاری فقط با تکمیل اطلاعات شما در وب سایت رسمی مشاور مهرازان انجام می‌گیرد.
مطالب مندرج در سایر وب سایت‌ها و نشریات کاریابی و استخدامی به هیچ وجه مورد تایید مشاور مهرازان نیست.
مهندسین مشاور مهرازان  با متقاضیان از طریق پیامک یا ایمیل تماس نمی گیرد. لطفا به این گونه تماس ها پاسخ ندهید.ارتباط مشاور با همکاران صرفا از طریق تماس تلفنی خواهد بود.